Дигитализация

Изградете силно дигитално присъствие на бизнеса си с безвъзмездно еврофинансиране

Дигитален маркетинг във Facebook, Instagram и Google от агенция Ноу-Хау Диджитъл ООД за малки и средни бизнес клиенти от България

През 2022 г. стартира мярката „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малки и средни предприятия“. Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия. Процедурата предлага безплатна финансова подкрепа за различни услуги, включително дигитален маркетинг и създаване на фирмен уебсайт. В резултат на това имате шанса да увеличите видимостта си онлайн и да постигнете по-голяма разпознаваемост на Вашата марка.

Искаме да обявим, че екипът на Know-How Digital е насреща, за да Ви съдейства за дигитализацията на вашите маркетинг активности, предоставяйки качествени и ефективни услуги. Агенцията ни е надежден и признат партньор на десетки български компании. Ние можем да бъдем и Ваш партньор по Процедурата “ИКТ и киберсигурност”. Ще съдействаме, за да Ви предоставим професионална услуга. Нашите специалисти ще ви помогнат да изберете правилните подходи за рекламиране на Вашите продукти и услуги и да осигурите ефективен дигитален маркетинг.

Финансирането покрива 100% от разходите, без да е необходимо допълнително участие за създаване на творческо съдържание, управление на рекламни кампании в социалните мрежи или маркетинг в Google. Максималната сума, която може да бъде отделена за дигитален маркетинг е 15 600 лв. годишно или 1300 лв. месечно. За изработка на корпоративен сайт лимитът е 8000 лв.

Кой може да кандидаства?

Кой може да кандидаства - Изградете силно дигиталното присъствие на бизнеса си с безвъзмездно еврофинансиране

Българските микро, малки и средни предприятия вече могат да кандидатстват за субсидии по процедурата „ИКТ решения и киберсигурност“ от Плана за възстановяване.За целта те трябва да отговарят на следните условия:

  • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
  • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
  • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
  • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат.
  • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
    Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Кои услуги за дигитален маркетинг може да Ви предоставим?

Кои услуги за дигитален маркетинг може да Ви предоставим? - Изградете силно дигиталното присъствие на бизнеса си с безвъзмездно еврофинансиране

В рамките на програмата може да разчитате на финансиране за услуги за дигитален маркетинг като:

  • Уеб разработка: Изграждане на модерен, красив и функционален уеб сайт или електронен магазини.
  • Дигитална реклама: Рекламиране на Вашите продукти и услуги в дигитална среда. Това включва изготвяне на стратегия за дигитален маркетинг; създаване и настройване на рекламните акаунти и свързването им с необходимите системи за анализ на целите и показателите; Създаване и управление на рекламни кампании в социалните мрежи и/или Google; Създаване на ретаргетинг/ремаркетинг кампании в социалните мрежи и/или Google; Анализ и оптимизиране на рекламните кампании в социалните мрежи и/или Google.

Защо да изберете агенция за дигитален маркетинг Know-How Digital за свой доверен партньор?

Защо да изберете агенция за дигитален маркетинг Know-How Digital за свой доверен партньор? - Изградете силно дигиталното присъствие на бизнеса си с безвъзмездно еврофинансиране

В агенция Know-How Digital сме ориентирани към резултатите и затова нашите клиенти имат голям успех. Работейки с нас, брандове от разнообразни ниши получиха големи притоци на трафик, многобройни гледания на видео публикации, ангажираност на потребителите и разпознаваемост за марката. Благодарение на нашите ефективни маркетингови стратегии, повишихме продажбите през интернет, увеличихме телефонните обаждания, запитвания и посещения на място в търговските обекти, както и достигнахме до нови клиенти на бизнесите на нашите партньори. В работата си, ние се посвещаваме на това да Ви предоставим подходящи и навременни съвети и решения, които могат да Ви помогнат да достигнете своя триумф в света на интернет.

Свържете се с нас, за да обсъдим как Вашият бизнес би могъл да се възползва от възможността, предоставена от Република България и Европейския съюз.

Изградете силно дигитално присъствие на бизнеса си с безвъзмездно еврофинансиране Оценка: 4.9 (от 34)

Дигитален маркетинг във Facebook, Instagram и Google от агенция Ноу-Хау Диджитъл ООД за малки и средни бизнес клиенти от България


Call Now Button