Блог

Защо трябва да трансформираме бизнеса си дигитално?

Дигиталната трансформация на бизнеса в България е основната мисия на дигитална маркетинг агенция Ноу-Хау Диджитъл ООД

Дигиталната трансформация е едно от най-обсъжданите неща през последните няколко години. Дигиталната трансформация не е просто нова гореща тенденция, която ще бъде заменена с нещо друго след няколко месеца. Тя включва промяна в културата, която всяка организация трябва да направи за да оцелее на икономическия пазар днес.

И така, какво е дигитална трансформация?

Това е текущият процес на създаване на бизнес, готов да работи в променяща се цифрова среда и да се справи с бързи и непрекъснати промени. Проучванията сочат, че бизнесите се провалят при баланса на ежедневните бизнес операции с необходимостта да се инвестира в дигитални иновации, които стимулират бизнеса да върви напред. Но в един свят, в който опитът и преживяванията на клиентите се превръща в ключов диференциатор на марката, никога не е била по-важна способността да стимулираме иновациите, да изпробваме предположения за дигитални нововъведения и да се ориентираме в съответствие с променящите се пазарни изисквания.

Причини да трансформирате бизнеса си дигитално:

 

1. Подобряване на фокуса към клиентите.

В миналото корпорациите са използвали маркетингови стратегии, насочени към популяризиране на марката и продукта, но почти никакво внимание не беше обръщано на клиента, неговите нужди, предпочитания и обратна връзка. Аналогично, фокусът беше върху придобиването на клиентите, а не върху задържането им. Цифровите технологии обаче принудиха бизнеса да се съсредоточи върху нуждите на клиента.

Редица дигитални бизнес инструменти позволяват на мениджърите да събират данни за предпочитанията и изискванията на потребителите. Това им позволява да разработят техники, насочени към подобряване на потребителския опит и подобряване на продукта с оглед на потребителя. Фирмите, които използват тези инструменти реализират по-високи нива на задържане на клиенти и респективно по-големи печалби.

Да вървим по дигиталния път не е вариант, а необходимост за всеки бизнес, който се стреми да се превърне в печеливш в днешно време. Освен увеличаването на печалбите цифровата трансформация може да рационализира вътрешните операции, да насърчи ефективността на разходите и да доведе до развитие и удовлетворение на персонала. Всичко това е от решаващо значение за развитието на едно успешно предприятие, което ще процъфтява в днешните икономически условия.

2. Достигане до по-голяма аудитория.

Дигиталната трансформация позволява достигането до повече хора. Веднъж информацията, създадена в интернет, може да бъде посетена от всеки, който има интерес към нея или се нуждае от нея. Сега съществуват електронни пазари, които карат хората да не напускат къщата си за да закупуят определена стока или услуга, като това им дава възможност да спестят време и пари.

3. Осигуряване на по-добро обслужване на клиентите.

Клиентите ценят компаниите с онлайн присъствие и се ангажират с тях и това е възможно само ако фирмата използва дигитални инструменти. Такива включват софтуер за анализ, изпълнителни табла за управление и маркетингови табла за управление, което позволява на мениджърите и екипите да управляват дигитални медийни платформи.

До края на 2018 г., „Millennials“, ще доминират като клиенти. Те предпочитат – и очакват – да направят всичко онлайн и очакват да се сблъскат с безпроблемно преживяване в различните платформи и канали. Без дигитална трансформация просто няма да е възможно да осигурите задоволяване на тези нужди.

4. Подобряване на ефективността на разходите.

В сегашните икономически времена, намаляването на разходите вече не е жизнеспособен вариант за поддържане на бизнеса. Цифровите технологии са довели до софтуерни решения за управление на бизнес процесите (BPM), които са ефективни в насърчаването на ефективността на разходите във вътрешните организации. Тези софтуерни решения оптимизират ефективността, като рационализират бизнес операциите, автоматизират определени задачи и премахват досадната ръчна работа и намаляват корпоративните рискове. С тези софтуерни системи вашият бизнес може ефективно да управлява своите разходи и печалби, без да е необходимо да се намаляват необходимите елементи от годишния бюджет.

За бизнеса в днешно време, дигиталната трансформация е от ключово значение. В следствие на това, всяка компания ще получи редица предимства, които спестяват време и пари, както и помагат за растежа и успеха на компанията.

4.8 (96.84%)
19 оценили

Дигиталната трансформация на бизнеса в България е основната мисия на дигитална маркетинг агенция Ноу-Хау Диджитъл ООД


Абонамент за Маркетинг
Новини, съвети и примери от дигитална маркетинг агенция Know-How Digital
ЗАПИСВАНЕ ЗА БЮЛЕТИН
close-link