Дигитален маркетинг

Как да използваме успешно изкуствения интелект (AI) в маркетинга и рекламата

Как да използваме успешно изкуствения интелект (AI) в маркетинга и рекламата

Дигитален маркетинг във Facebook, Instagram и Google от агенция Ноу-Хау Диджитъл ООД за малки и средни бизнес клиенти от България

Според скорошно проучване на Price Waterhouse Cooper (PwC) се очаква до 2030 г. изкуственият интелект (AI) да генерира над 15 трилиона долара за световната икономика и да стимулира местните икономики с до 26%. Но какъв е потенциалът на AI конкретно в областта на маркетинга?

От създаване на съдържание до автоматизация на задачи и анализ на данни, AI има на пръв поглед безкрайни приложения, когато става въпрос за маркетинг, но крие и потенциални рискове. В тази статия ще Ви представим ключови дефиниции, предимства, случаи на използване и ръководство за интегриране на AI във Вашата следваща маркетингова кампания.

Какво е AI маркетинг?

AI маркетингът е процесът на използване на възможностите на AI като събиране и анализ на данни, обработка на естествен език (NLP) и машинно обучение (ML) за предоставяне на информация и автоматизиране на критични маркетингови решения. Днес технологиите за изкуствен интелект се използват по-широко от всякога за генериране на съдържание, подобряване на клиентското преживяване и постигане на по-точни резултати. Преди да изберете инструменти за изкуствен интелект, е добре да проучите подробно различните налични приложения за AI маркетинг и да видите как се използват от конкурентни бизнеси.

1. Как можете да използвате изкуствен интелект (AI) в маркетинга?

Как да използваме успешно изкуствения интелект (AI) в маркетинга и рекламата - Как можете да използвате изкуствен интелект (AI) в маркетинга?

Примерите за използване на AI в маркетинга изобилстват, тъй като все повече компании се обръщат към него, за да подобрят всичко – от публикациите си в социалните мрежи до имейл маркетинга и усилията за създаване на съдържание. Ето някои примери за начините, по които предприятията увеличават използването на AI, за да постигат маркетинговите си цели:

◾ Създаване на съдържание: Пускането на платформата ChatGPT на OpenAI през ноември 2022 г. предизвика огромно увеличение на използването на изкуствен интелект за създаване на съдържание. Този процес може да спести време и средства, тъй като има способността да създава и редактира блог публикации, материали за копирайтинг, имейли, текстове за уебсайтове и много други видове съдържание, насочено към целевата аудитория.

◾ Сегментиране на аудиторията: AI помага на бизнесите да разделят клиентите си според различни характеристики, интереси и поведение, което води до подобрено таргетиране и по-ефективни маркетингови кампании с по-силна ангажираност на клиентите и по-добра възвръщаемост на инвестициите (ROI).

 Чатботове за обслужване на клиенти: Маркетолозите все повече изследват възможностите за използване на чатботове с AI за подобряване на определени аспекти на обслужването на клиентите. След като бъдат обучени, тези ботове могат да взаимодействат с клиентите независимо от това къде се намират в своята потребителска пътека, да помагат за бързо и ефективно разрешаване на проблеми и да повишават удовлетвореността на клиентите.

◾ Търсене с оптимизация за машинно търсене (SEO): Внедряването на решение с AI за подобряване на SEO помага в повишаването на позициите в резултатите от търсене и в разработването на по-надеждни стратегии и оптимизирането на съдържание, и др.

2. Предимства и предизвикателства при използването на AI в маркетинга

Как да използваме успешно изкуствения интелект (AI) в маркетинга и рекламата - Предимства и предизвикателства при използването на AI в маркетинга

Подобно на другите нови технологии, използването на AI за маркетингови цели има както предимства, така и предизвикателства. Компаниите, които не са използвали AI преди, разбираемо са по-предпазливи с неговото интегриране – от поддържането на качеството на набора от данни, необходими за обучението на AI, до спазването на постоянно разширяващите се закони за поверителност в областта. И все пак, бизнесите, които са направили инвестицията и са интегрирали AI инструменти, съобразени с техните нужди, се радват на много предимства.

Предимства

◾ По-бързо и интелигентно вземане на решения: Модерните инструменти могат да следят въздействието от Вашите маркетингови усилия почти в реално време и да коригират маркетинговите Ви действия. Платформите за AI маркетинг могат да създават дигитални маркетингови стратегии и да анализират данни по-бързо от хората, използвайки алгоритми за машинно обучение (ML), и да препоръчват последващи действия на базата на анализи от събраните исторически данни за клиентите.

 По-добра възвръщаемост на инвестициите (ROI): Инструментите за AI маркетинг улесняват оптималното позициониране на рекламите въз основа на поведението на клиентите. Този подход позволява по-добро насочване на ресурсите и постигане на по-добри резултати от кампаниите.

 По-точно измерване на ключовите показатели за ефективност (KPI): Дигиталните маркетингови кампании генерират повече данни, отколкото хората могат да обработват, което може да затрудни измерването на техния успех. Подобренията от AI ще Ви помогнат да свържете успеха на кампаниите със специфични тактики, които сте използвали, разбирайки по-добре какво работи и какво може да бъде подобрено.

 По-задълбочени изводи от данните за клиентите: AI има способността да извършва прогнозни анализи на данни за Вашите клиенти за секунди, с помощта на бързи и ефективни алгоритми за машинно обучение (ML). Тези данни могат да бъдат използвани, за да прогнозирате бъдещото поведение на потребителите и да им предложите персонализирано съдържание.

Предизвикателства

◾ Обучение на AI инструменти: Подобно на хората, AI инструментите се нуждаят от сериозно обучение, за да усвоят нови задачи. За да осъществите това обучение по качествен начин, ще Ви е необходим голям набор от данни за предпочитанията на клиентите и досегашните Ви маркетингови действия.

 Осигуряване на качество и точност на данните: AI инструментите са толкова точни, колкото е качеството на данните, с които са обучени. Това важи независимо колко технически усъвършенстван е инструментът – ако подадените към него данни не са точни, отговорите и решенията, които генерира, ще бъдат с ниска ефективност.

 Спазване на законите за поверителност: Тъй като AI се обучава с лична информация за потребителите, законите относно това, което може да се използва, трябва да се спазват стриктно. Компаниите, които използват AI за маркетингови цели, трябва да са в състояние да се придържат към разпоредбите за данни на потребителите, или рискуват да получат големи глоби и вреди върху репутацията.

3. Ръководство за интегриране на AI във Вашата маркетингова стратегия

Как да използваме успешно изкуствения интелект (AI) в маркетинга и рекламата - Ръководство за интегриране на AI във Вашата маркетингова стратегия

Следвайте тези стъпки, за да внедрите ефективно AI в следващата си маркетингова кампания.

Стъпка 1: Поставете си цели

Първата стъпка за интегриране на AI в маркетингова кампания е да се поставят цели и очаквания. Идентифицирайте кои действия са били успешни и кои – неуспешни в минали кампании и очертайте начините, по които се надявате AI да помогне за подобряване на резултатите Ви в бъдеще.

Стъпка 2: Спазвайте законите за поверителност на данните

Едно от най-големите предизвикателства пред решенията за AI маркетинг е използването на клиентски данни за целите на обучение и внедряване, без да се нарушават законите за поверителност. Необходимо е по време на целия процес на обучение да намерите начини, с които да гарантирате сигурността и поверителността на тези данни.

Стъпка 3: Тествайте качеството на данните

Приоритизирайки качеството на данните, които подавате към AI инструментите, ще гарантирате, че насоките от инструмента ще Ви помогнат да постигнете желаните резултати, съобразени с Вашите маркетингови цели.

Стъпка 4: Изберете решението, което е подходящо за вас

Ако сте следвали внимателно първите стъпки, последната стъпка би трябвало да бъде най-простата: Изборът на инструментите, които са подходящи точно за Вашия бизнес.

Изкуственият интелект предлага безброй възможности за трансформация и оптимизация на маркетинговите Ви усилия. Независимо дали става въпрос за създаване на съдържание, сегментиране на аудиторията или автоматизация чрез чатботове, потенциалът на AI в маркетинга е неоспорим. Въпреки това, интеграцията на тези технологии изисква прецизност, правилно обучение и спазване на законовите изисквания за поверителност на данните.

Know-How Digital, водеща агенция за дигитален маркетинг, е тук, за да Ви помогне да навигирате в този нов свят на AI маркетинг. С богатия си опит и иновативни подходи, нашият екип ще Ви съдейства да интегрирате AI решения, които ще подобрят ефективността и възвръщаемостта на Вашите маркетингови кампании. Свържете се с нас и открийте как можем да помогнем на Вашия бизнес да използва максимално възможностите, които изкуственият интелект предлага в сферата на дигиталния маркетинг.

Дигитален маркетинг във Facebook, Instagram и Google от агенция Ноу-Хау Диджитъл ООД за малки и средни бизнес клиенти от България


Call Now Button