Запознаваме нашите клиенти с детайлна информация за проведените рекламни кампании, като изпращаме регулярни отчети за дейността си. Анализът на резултатите е един от водещите инструменти за ефективност спрямо заложените цели, ето защо ние в Know-How Digital предлагаме пълен мониторинг, анализ и отчетност на кампаниите в социалните мрежи, като по този начин даваме пълна яснота за постигнатите резултати.

Рекламни активности

В интернет пространството, измерването на резултатите от реклама става с голяма точност. Можем да Ви информираме за неща като средната цена, заплатена за брой импресии или кликове (CPM, CPC), брой потребители, обвързали се с Ваш пост (Engaged users), брой на уникалните потребители, до които е достигнал Вашият пост (Post Reach), брой на уникалните потребители, видели Вашата реклама (Reach), брой кликове (Clicks) и още много други изходни данни.

Честа отчетност

Всеки месец или седмица (по желание), ще получавате от нас подробен отчет за това, как Вашия рекламен бюджет бива разпределен и какви резултати са постигнати с него. По този начин ще бъдете постоянно актуализирани относно нашите маркетингови усилия, като при желание от Ваша страна или по наша инициатива могат да бъдат предприети промени в изпълнението.

Сертифицирани специалисти

Анализа на резултатите и статистиката от Вашите уеб сайтове, ще бъде извършван от специалист от нашата агенция, който е преминал обучение по Google Analytics и притежава необходимата компетентност, подплатена със сертификат:

Обадете се сега за бизнес консултация

Анализ на резултатите Оценка: 4.9 (от 17)