Агенцията ни може да създаде максимално практична и впечатляваща целева страница, която да предизвика желаните действия от Вашите клиенти и да постигне търсените резултати. Перфектно конструираният и графично издържан микросайт, ще Ви помогне да изпълните конкретна бизнес цел, като събиране на информация от потенциални клиенти, стъпване на нови пазари, популяризиране на нови продукти, оферти, услуги или дейности, както и много други предназначения.

Бизнес цели и резултатност

Целевите страници допринасят за бизнеса Ви, защото те могат да насочат внимание към определена аудитория или цел, към които сте се насочили, като позволяват да измерите резултатите много точно. Създаването на целеви страници Ви позволява да конвертирате по-висок процент от посетителите си в потенциални клиенти, като същевременно събирате информация за това кои са и какво е тяхното поведение.

Увеличаване на реализациите

Добрата целева страница съдържа информация, която оказва влияние върху решението на посетителя. Тя очертава път за потребителите, като ги подтиква към определени действия, в резултат на които, се генерират повече реализации, водещи до повече клиенти и повече постъпления за Вашия бизнес.

Тестване на различни версии

Чрез така наречените A/B тестове, можем да създадем няколко близки по вид целеви страници и да проследим коя се представя най-добре. Експериментира се с различно съдържание, цветове, бутони, форми и структура на страниците, за да се прецени, коя от тях води до най-голям брой реализации и коя страница да бъде избрана за постоянно.

Обадете се сега за бизнес консултация

Целева уеб страница Оценка: 4.9 (от 23)