Оферта за Дигитална Реклама

Цените за маркетинг услугите, предлагани от агенция Ноу-Хау Диджитъл ООД се формират спрямо избраните маркетинг платформи, обема на обслужването, типа бизнес и целите му, периода на ангажираност и други фактори. Крайната инвестиция, която един бизнес собственик трябва да планира, включва хонорар към агенцията и отделен рекламен бюджет към маркетинг платформите. Всяка услуга при нас се извършва от екип от сертифицирани и опитни професионалисти с дългогодишен опит в различни направления. Услугите, които предлагаме за управление на реклама в платформите Facebook, Instagram и Google Ads се изпълняват цялостно от нас и включват голям на брой ежемесечни дейности.

В зависимост от естеството на бизнес организацията, мащаба на рекламната дейност, целите и бюджета ние изготвяме индивидуални оферти за всеки с подробно описани дейности, които ще бъдат извършвани по време на партньорството ни, препоръчителен бюджет към платформите, както и необходимите работни часове на месец от агенцията ни, което определя хонорара, който ще заплащате към нас. След като попълните и изпратите запитване към агенцията, ще се свържем с Вас за обсъждане на попълнените данни и за това как можем да сме полезни!