Оферта за Дигитална Реклама

Цените за маркетинг услугите, предлагани от агенция Ноу-Хау Диджитъл ООД се формират спрямо избраните маркетинг платформи, обема на обслужването, типа бизнес и целите му, периода на ангажираност и други фактори. Крайната инвестиция, която един бизнес собственик трябва да планира, включва хонорар към агенцията и отделен рекламен бюджет към маркетинг платформите. Рекламните бюджети, с които оперираме на месечна база варират от 500 до 2500 лева за малки и средни бизнес клиенти и от 2500 до 5000 лева за по-големи бизнеси. След като изпратите запитване към агенцията, ще се свържем с Вас за обсъждане на попълнените данни и за това как можем да сме полезни!