Като водеща социална мрежа, Facebook предоставя голяма аудитория от потребители, които активно се включват и споделят информация. В България това са 4 462 400 души според статистики от 2023 г. Силата на Фейсбук рекламата е във възможността й да свърже бизнесите с техните клиенти, да ги ангажира и да генерира реални резултати. С правилна стратегия, персонализирани съобщения и използване на наличните инструменти, Фейсбук рекламата може да бъде мощно оръжие за постигане на успех в дигиталния свят. Маркетингът в платформата претърпя значителни промени през последните години и продължава да се развива. Следвайки съвременните тенденции, в агенция Know-How Digital, се стараем да сме винаги релевантни и актуални на постоянно изменящия се дигитален пейзаж. С необходимата експертиза и знания в областта на цялостния дигитален маркетинг, ние ви помагаме да изградите силно присъствие във Facebook, да утвърдите идентичността на бранда си и да достигате до Вашите клиенти, чрез персонализирани рекламни кампании. Използваме иновативни стратегии, тясно таргетиране на аудиторията и дълбок анализ на данни, за да осигурим максимални резултати и висока възвращаемост на инвестицията

Facebook страница

Бизнес страницата във Facebook помага на клиентите ви, да научат повече за Вашата дейност, предлагане и да се запознаят с всички новости около бранда Ви. Маркетинг съдържанието, което редовно публикувате и активността, която проявявате във взаимодействието с потребителите, Ви дава възможност да установите двустранна комуникация с клиентите си, да получавате обратна връзка и да отговаряте на въпроси и запитвания. Това ви позволява да се адаптирате към нуждите и предпочитанията на аудиторията си и да създадете персонализирано преживяване за тях. Всички тези фактори имат важна роля в привличането на нови клиенти и укрепването на връзката със съществуващите. С наша помощ ще изградите отличен имидж на марката си и представителен профил в платформата.

Рекламни възможности

Facebook предоставя множество рекламни възможности, които ще увеличат видимостта на Вашия бранд и ще Ви позволят да достигнете целевата си аудитория. Без значение дали сте малък бизнес или утвърдена компания, нашите специалисти създават персонализирани рекламни кампании, които да привлекат интереса на потенциалните Ви клиенти. С Facebook рекламата ще се възползвате от ключовото предимство за прецизно насочване към конкретна аудитория. Това позволява да достигнете точно онези потребители, които се нуждаят от Вашия продукт или услуга. Facebook предлага също разнообразни рекламни формати – видео, снимки, карусели, каталози и др. Освен това, разполагате и с мощни инструменти за проследяване и анализ, които позволяват да следите ефективността на кампаниите ви, за да имате най-успешната стратегия.

Възвръщаемост от рекламата

С използването на рекламните възможности на Facebook, създаваме високоефективни стратегии, които дават отлични резултати на нашите клиенти. Този успех се поддържа от специализирания инструментариум, с който разполага платформата. Анализираме разнообразни данни и метрики, предоставени от Facebook, за да следим прогреса на всяка рекламна кампания. Чрез провеждането на маркетингови тестове установяваме най-добрите подходи. Гъвкавостта, която Facebook предоставя при настройката на рекламния бюджет, ни дава възможността да тестваме различни размери и да ги променяме според резултатите. Така можем да гарантираме оптимални резултати за нашите клиенти. Експертните ни познания и опит в платформата са ключът към постигането на висока възвращаемост на инвестициите за всеки проект.

Facebook маркетинг стъпки
Facebook Маркетинг Стъпки

Агенцията ни предлага специализирана услуга за управление на рекламата във Facebook, която е насочена към прогресивно увеличаване на резултатите от маркетинг кампаниите. Успешният дигитален маркетинг изисква съчетаване на иновативни стратегии със силни аналитични умения. Нашите услуги обхващат целия маркетингов процес – от дигитален маркетинг одит, през изграждането на стратегия и създаването на впечатляващо съдържание, до управление на рекламните кампании и анализи за оптимизация. Изграждаме доверие и дългосрочни партньорства, като се стараем да разбираме Вашия бизнес и целите, които искате да постигате. Горепосочената инфографика представя стъпките по стартиране на работа с нови бизнес клиенти, като в следващите точки може да се запознаете в детайл с всяка една стъпка.

Онлайн анализ
на организацията

Дигиталният маркетинг одит е ключов момент при подготовката на ефективна Фейсбук реклама. Той се състои от подробен анализ на пазарната интернет среда - конкурентите, добри подходи и практики, тенденциите и възможности. Използваме маркетинг въпросници, за да съберем ценна информация за Вашата организация, клиентите Ви, текущите Ви дигитални активи и целите, които искате да постигнете. Преглеждаме Вашия уебсайт и предоставяме препоръки за подобряването му. Анализираме профила във Фейсбук и публикуваното съдържание, като планираме неговата бранд персонализация. Изследваме целевата аудитория и конкурентите, за да идентифицираме възможности и предизвикателства. Всичко това ни позволява да предоставим нашите клиенти препоръки за подобрение. Дигиталният маркетинг одит описва какъв е потенциала за Вашия бизнес и служи като основа за изграждането на успешни маркетингови стратегии.

Подготовка за
рекламна дейност

Подготовката за рекламна кампания е ключов етап, в който агенцията ни извършва детайлно планиране и създава основата за успешното представяне на Вашия дигитален маркетинг. Създаваме графична концепция в няколко варианта, базирана на Вашата бранд идентичност, включваща лого, шрифтове, персонализирани икони, цветова палитра и други бранд елементи, които целят да представят Вашата марка по уникален и разпознаваем начин. За рекламните формати във Facebook, ние разработваме персонализиран дизайн, съобразен с ключовите послания и цели на Вашия бизнес. Определяме стил на комуникация, който да се възприема добре от аудиторията. Подготвяме необходимите материали - текстове, снимки, видео, като ги съобразяваме с ключовите послания. Консултираме се с клиента, управляваме рекламния акаунт и гарантираме ефективно управление на инструментите за проследяване, като Facebook Pixel и Google Analytics.

Маркетинг цели и
дигитална стратегия

Експертите от агенцията за дигитален маркетинг Know-How Digital обсъждат и определят с Вас бизнес и маркетинг целите на организацията Ви. Тази информация се използва за създаване на персонализирана стратегия, фокусирана върху множество аспекти. Определяме рекламни акценти и ключови послания. Избираме подходящи теми на съдържание, съобразени с целите и интересите на аудиторията. Подготвяме маркетингов план за всеки рекламен период, включващ дати за публикуване, теми на публикациите, рекламен бюджет, формат на рекламата, тип кампания и аудитория за насочване. Специално внимание отделяме на подбора на аудитория за всяка кампания. Залагаме на разнообразни формати за съдържание, които да изпълняват целите на рекламата. Оптимизираме разпределението на рекламния бюджет спрямо приоритететността на кампаниите и така постигаме максимална ефективност.

Изработка на
бранд съдържание

Създаването на рекламно съдържание за Facebook изисква специфични подходи и добри практики, които прилагаме ежедневно в нашата агенция. Използваме въздействащ копирайтинг, за да привлечем вниманието на потребителите, и се фокусираме върху създаването на силни послания и текстове, които комуникират предимствата на Вашата марка. Оптимизираме размерите и стиловете на съдържанието, за да постигнем максимална видимост и ефективност. Прилагаме различни дизайн формати като Link Ad, Carousel Ad, Photo Ad, Multiple Photos Ad, Event Ad и Video Ad. Провеждаме регулярни кампании, целящи постигането на конкретни цели. Създаваме и концепции за ангажиращи игри. Прецизният подбор на съдържание, съчетан с целенасочени действия, са от изключително значение при постигането на резултати за Вашия бизнес.

Провеждане на
маркетинг кампании

Управлението на рекламни кампании е отговорна задача, с която нашите експерти се ангажират със специализирани решения. Нашият подход включва използването на специфични методи, които гарантират постигането на оптимални резултати и максимизиране на възвръщаемостта от инвестираните средства. Процесът протича динамично, като периодично тестваме разнообразни тактики и извършваме оптимизации, с цел да привлечем правилната аудитория, осигурявайки устойчив растеж и успех на Вашия бизнес. Извършваме прецизно настройване и спонсориране както на индивидуални публикации, така и на регулярни кампании във Facebook. Фокусираме се върху тясното таргетиране към специфични и релевантни целеви аудитории, осигурявайки навременна адаптация и успешни резултати.

Оптимизация, анализ
и отчетност

Измерването във Facebook отключва потенциала за оптимизиране на рекламите, разбиране на аудиторията и разширяване на бизнеса. Следим най-важните метрики - поръчки, запитвания, телефонни обаждания, клиентски регистрации и други. Проследяваме ценни данни с помощта на мощния аналитичен инструмент Google Analytics 4. Използваме информацията, за да оптимизираме рекламната дейност. Така постоянно подобряваме резултатността и генерираме идеи за бъдещи кампании. Редовната комуникация с клиентите ни позволява да си сътрудничим и да предлагаме експертни съвети за постигане на по-добри резултати. Ежемесечно изпращаме отчети за рекламната ефективност от платформите Facebook Ads и Google Analytics, като така добиваме ценни маркетинг и бизнес изводи, които да подобряват работата ни за напред.

Сертифициране от Facebook

Вашите рекламни кампании във Facebook ще бъдат обслужвани от сертифицирани специалисти от дигитална маркетинг агенция Know-How Digital, които са преминали обучения от Facebook, издържали са изпитни тестове и имат сертификати в областите:

Ad Formats

Audiences

Target Strategy

Design Creative

Budget Schedule

Ads Analysis

Портфолио на дигитална маркетинг агенция Ноу-Хау Диджитъл ООД

Реклама в социалните мрежи за ЧСУ

Реклама в социалните мрежи за ЧСУ „Демократично Образование“ – Варна

Гранд Парк Възраждане

Дигитална реклама за Гранд Парк Възраждане

Интернет реклама Аптеки и дрогерии Панацея

Интернет реклама в Google, Facebook и Instagram за Аптеки и дрогерии Панацея

Илтекс

Маркетинг за производител на храни Илтекс ЕООД

Дигитална реклама за комплекс „Република“

Facebook, Instagram и Google реклама за туристическа агенция Bon Tour

Обадете се сега за бизнес консултация

Facebook реклама Оценка: 4.9 (от 31)